FORGOT YOUR DETAILS?

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym

tel.: (81) 441 67 38
fax: (81) 441 67 40
e-mail: drpo@lubelskie.pl

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
Otwórz w mapach Google

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

tel.: (81) 441 65 75
fax: (81) 441 65 76
e-mail: rpo@lubelskie.pl

ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
Otwórz w mapach Google

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

tel.: (81) 441 68 43
fax: (81) 441 68 53
e-mail: efs@lubelskie.pl

ul. Czechowska 19, 20-072 Lublin
Otwórz w mapach Google

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie

tel.: (81) 462 38 12, (81) 462 38 31
fax: (81) 462 38 40

ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin
Otwórz w mapach Google

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

tel.: (81) 463 53 63
e-mail: punkt.konsultacyjny@wup.lublin.pl

ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin
Otwórz w mapach Google

FACEBOOK

YOUTUBE

INSTAGRAM

TOP