FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Super Elka wyjaśni Ci jak pozyskasz dotacje, będzie informowała Cię o konkursach i tłumaczyła zawiłości unijnych przepisów. Super Elka to bohaterka kampanii informującej o funduszach europejskich, którą realizuje Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego. Kampania ruszyła 8 marca.

(więcej…)

Zobacz  projekty wyłonione do dofinansowania w konkursie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości Regionalnego Programu Województwa Lubelskiego. Dzięki nim dostaniesz bezzwtotne wsparcie na uruchomienie własnej firmy.

(więcej…)

Jeszcze w marcu 2017 roku rozpoczniemy nabory wniosków w konkursach na realizację tzw. projektów „miękkich”. Przewidziane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to 48 mln zł. Z pieniędzy skorzystają przedsiębiorczy mieszkańców Lublina i otaczających go gmin, którzy nie boją się ryzyka prowadzenia własnej firmy. Powstaną także nowe miejsca w przedszkolach.

(więcej…)

43 samochody ratowniczo-gaśnicze trafią do lubelskich strażaków. Środki na zakup nowoczesnych wozów pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Łączna wartość projektu to blisko 32 miliony złotych. Zarząd Województwa i Wojewódzki Oddział Związku OSP podpisały już umowę umożliwiającą zakup sprzętu dla jednostek. (więcej…)

FACEBOOK

YOUTUBE

GOOGLE+

TOP