FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

piątek, 18 Sierpień 2017 / Published in Blog
Zdjęcie ilustruje spotkanie trzech osób tworządzych personel projektu

Per­so­nel pro­jektu to Twój naj­cen­niej­szy kapi­tał. To wła­śnie od ludzi zarzą­dzających Twoją unijną inwe­sty­cją zależy jej pra­wi­dłowa reali­za­cja. Dla­tego dzi­siaj pod­po­wiem Ci, na co warto zwró­cić uwagę dobie­ra­jąc kadrę do pro­jektu.

(więcej…)

piątek, 11 Sierpień 2017 / Published in Blog
Na zdjęciu rosnące słupki pokazujące postepy w realizacji unijnego projektu. Możesz je zmierzyć dzięki wskaźnikom.

Z mojego poprzedniego wpisu wiesz już, jak dzielimy wskaźniki w projekcie i które z nich są najważniejsze. Potrafisz też dobrze dobrać wskaźniki we wniosku o dofinansowanie. Pora na kolejny krok. W tym artykule pokażę Ci jak sprawdzamy wskaźniki i co stanie się jeśli ich nie osiągniesz.

(więcej…)

poniedziałek, 07 Sierpień 2017 / Published in Blog
Na zdjęciu rosnące słupki pokazujące postepy w realizacji unijnego projektu. Możesz je zmierzyć dzięki wskaźnikom.

Okazuje się, że wybór wskaźników w projekcie jest jednym z najtrudniejszych elementów podczas przygotowania wniosku o dofinansowanie. Część beneficjentów uważa ten punkt za niepotrzebną biurokrację. W efekcie nie przywiązują uwagi do wskaźników. To błąd! Dzisiaj podpowiem Ci, jak go uniknąć. Do tego pokażę, jak wybrać wskaźniki do Twojego projektu.
(więcej…)

piątek, 28 Lipiec 2017 / Published in Blog
Na zdjęciu splecione dłonie pięciu przedsiębiorców

FACEBOOK

YOUTUBE

GOOGLE+

TOP